Danpaati River Lodge

Het zorgproject

Het zorgproject bestaat al meer dan vijftien jaar en is opgezet in samenwerking met maar liefst twaalf omliggende dorpen waar gezamenlijk meer dan 8000 mensen wonen. Het project is ontstaan uit een initiatief van diverse Thuiszorgorganisaties uit Nederland, die vandaag de dag een sponsorbijdrage leveren aan het project. Het project is ontstaan door een gebrek aan zorg in de omgeving.

Veel mannen en jongeren uit het binnenland van Suriname verlaten de dorpen om werk te zoeken in Paramaribo of Frans Guyana. De vrouwen blijven achter, verzorgen de kinderen en de ouderen, en vertrekken zelf regelmatig naar de kostgrondjes waar ze hun groenten verbouwen. Zieken en ouderen blijven onverzorgd achter, jonge dochters nemen de taken van hun moeders over en passen op de kleine kinderen. Hierdoor bezoeken zij de school te weinig.

Het zorgproject heeft, onder leiding van een Nederlandse verpleegkundige, veertig plaatselijke vrouwen opgeleid tot dorpsgezondheidswerker. Zij bezoeken de ouderen in de dorpen en ondersteunen hen bij de dagelijkse lichamelijke verzorging en huishoudelijke taken.

Daarnaast zijn er door Bonama drie crèches opgericht in het gebied, waar vijftien medewerksters werken. Ook zij ontvingen een speciale training. Ieder jaar vindt er bijscholing plaats.

DSC_0733

Het project staat onder leiding van een lokale zorgcoördinator, aangestuurd door het bestuur van de Stichting waaronder het project valt. Het bestuur van deze Stichting Bonama (‘ we doen het samen’) wordt gevormd door drie mensen aangewezen door de lokale bevolking en drie mensen aangewezen door de sponsoren.

Tussen Danpaati River Lodge en het de Stichting Bonama bestaat een nauwe (in contract
geformaliseerde) samenwerking waarbij Danpaati het Zorgproject ondersteunt en faciliteert. Zowel
logistiek als financieel.
De Lodge zelf draagt overigens ook bij aan de ontwikkeling van het gebied. Het biedt een
behoorlijke werkgelegenheid en bewoners worden gestimuleerd om zaken te doen met de Lodge
op het gebied van het verkopen van groente, fruit en andere etenswaren, houtsnijwerk en
andere zaken.

DSC_1820
Met uw verblijf op Danpaati draagt U dus direct bij aan deze projecten: een prettig gevoel. Verder
kunt U zelf ook bijdragen door u aan te sluiten bij Vrienden van Danpaati.

U maakt dat verschil met uw verblijf op Danpaati River Lodge… een prettig gevoel!